Tel: +48 502 083 362 lub rezerwacje@wistom.kolobrzeg.pl

Informacja dla kuracjuszy z NFZ

Pobyt w Sanatorium WISTOM realizowany jest na podstawie skierowania na leczenie uzdrowiskowe częściowo refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Wyjeżdżając na leczenie uzdrowiskowe należy zabrać:

  • potwierdzone przez oddział wojewódzki NFZ skierowanie na leczenie uzdrowiskowe
  • dowód tożsamości aktualny
  • wyniki badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych oraz karty informacyjne z leczenia szpitalnego, które mogą mieć związek ze skierowaniem lub leczeniem uzdrowiskowym
  • stale przyjmowane leki na cały okres pobytu

Turnus sanatoryjny rozpoczyna się pierwszego dnia od godz. 14.00 (obiad) i kończy się o godz. 12.00 (śniadanie) ostatniego dnia turnusu.

Tabela częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w uzdrowisku za 1 dzień pobytu (w PLN) – podana cena jest ceną od osoby.

Cennik: pobyt sanatoryjny w Kołobrzegu

STANDARD I SEZON ROZLICZENIOWY
od 1 października do 30 kwietnia
II SEZON ROZLICZENIOWY
od 1 maja do 30 września
1 dzień 21 dni 1 dzień 21 dni
Pokój jednoosobowy z pełnym
węzłem higieniczno – sanitarnym
28,80 604,80 36,10 758,10
Pokój dwuosobowy z pełnym
węzłem higieniczno – sanitarnym
17,30 363,30 24,10 506,10
Pokój dwuosobowy w studiu 14,60 306,60 22,00 462,00
Pokój wieloosobowy z pełnym
węzłem higieniczno – sanitarnym
11,00 231,00 13,10 275,10

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

Sanatorium Wistom dla gości z NFZ ma przygotowane miejsca w pokojach:
– 2-osobowych,
– wieloosobowych,

Opłaty dodatkowe (w PLN):

  • Opłata uzdrowiskowa – 4,40 zł/osobodzień – osoba dorosła (na podstawie rozporządzenia Rady Miasta Kołobrzeg)
  • Dodatkowa zmiana pościeli: 10,00 zł
  • Dodatkowa wymiana ręczników (komplet: 1 duży + 1 mały): 10,00 zł
  • Dodatkowa zmiana – pościel i ręczniki: 18,00 zł. Pościel nie jest wymieniana podczas trwania turnusu. Ręczniki wymieniane są 1 raz w połowie turnusu.
  • Basen płatny 10 zł godzina zegarowa

W przypadku wcześniejszego wyjazdu bez uzasadnienia kuracjusz ponosi opłatę w wysokości 83,00 zł za każdy osobodzień z tytułu pustostanu. Załączony do skierowania cennik częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie nie jest jednoznaczny z wykazem pokoi dostępnych w Sanatorium.

Każda rezygnacja z kontynuowania leczenia uzdrowiskowego musi być uzasadniona i udokumentowana. Za uzasadnioną rezygnację uznaje się chorobę, wypadek losowy, potwierdzony stosownym zaświadczeniem. Zamiar wcześniejszego wyjazdu należy zgłaszać w Recepcji Sanatorium celem załatwienia niezbędnych formalności, a także zapłaty za pobyt. Kuracjusz rezygnujący z kontynuowania leczenia uzdrowiskowego składa lekarzowi prowadzącemu pisemne oświadczenie.

Kuracjusz nie stosujący się do postanowień Regulaminu Sanatorium Wistom, u którego nie zachodzi obawa, że może spowodować to bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego zdrowia lub życia, może zostać przedterminowo, dyscyplinarnie wypisany i odesłany do miejsca zamieszkania.

Sanatorium Wistom zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu szkody materialnej i niedoboru, wyrządzonych przez kuracjusza na drodze postępowania sądowego.

Roszczenia ubezpieczonego wykraczające poza zakontraktowany pakiet usług w tym dotyczące zakwaterowania – są niezasadne. Istnieje możliwość skorzystania z pakietu usług dodatkowych i ponadstandardowych – za dodatkową opłatą, na własne życzenie.

Serdeczne podziękowania dla Pani Dyrektor, wszystkich pracowników Wistom-u nie wyróżniam nikogo, ponieważ wszyscy są uprzejmi i doskonale wykonują powierzone im prace. Na pewno przyjadę do Wistom-u jeszcze nie jeden razpokój 129
W imieniu własnym i moich współmieszkanek pięknie dziękuje za pobyt w tutejszym sanatorium. Dziękuję za opiekę medyczną, zabiegi i smaczne i urozmaicone posiłki. Dziękuję za cudowną atmosferę, która na każdym kroku umilała tu pobyt. Życzę Wszystkim zdrowia, powodzenia w pracy na każdym odcinku. Życzę słoneczka przez 24 godz. na dobę.Goście z Warszawy i Nowego Sącza
W imieniu kuracjuszu od stolika nr 24 dziękujemy za miłą i sympatyczną obsługę kelnerek, pani Ani i pani Wioletcie oraz paniom z recepcji, jak również wszystkim terapeutom. Wasze Panie kelnereczki chodzą przy nas jak mróweczki. My im pięknie dziękujemy za ich pracę i poświęcenie. Wszystkie dania pięknie jemy i raz jeszcze dziękujemy.Mirosława, Elżbieta, Krystyna, Zofia i Waldemar
Gorące podziękowania dla całego Ośrodka Sanatoryjnego "WISTOM" za miłą obsługę: paniom z recepcji, wspaniałym rehabilitantkom, miłym kelnerkom i kucharkom za smaczne posiłki, paniom pokojowym za czystość w pokoju składają kuracjusze z pokoju 224Goście ze Szczecina